"Eğitimin Bilimsel Yüzü"

Dernek Başkanı

Doç. Dr. 

Ömer Gökhan Ulum

Dernek Başkan Yardımcısı

Öğretim Görevlisi 

Hüseyin Kocaispir

Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği, 2023 yılında akademisyenler ve öğretmenler tarafından kurulmuştur. Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği, eğitimde bilimsel bilginin yayılması, yaygınlaşması ve geliştirilmesi için çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyetler yürütmektedir. Derneğimiz, eğitimde bilimsel açıdan geçerli bilgilerin keşfedilmesi ve paylaşılması için araştırmalar yapar. Bu araştırmalar, farklı kanallar aracılığıyla (kitap, akademik dergi, kongre, sempozyum, çalıştay, bülten, rapor vb.) ilgililere ulaştırılır. Aynı zamanda, eğitimde bilimsel bilginin gelişimi ve kullanımı açısından ulusal ve uluslararası bilimsel örgütlerle işbirliği yapar. Derneğimiz, bilimsel araştırma yöntemleri konusunda eğitim organizasyonları düzenler ve yurtiçinde ve yurtdışında eğitsel faaliyetlerde bulunur. Popüler konular hakkında araştırmalar yaparak araştırmacıları destekler ve çözüm önerileri geliştirir. Derneğimiz ayrıca, başarılı bilim insanlarını ve bilimsel çalışmaları özendirici girişimlerde bulunarak, bunları ödüllendirme yoluyla teşvik eder. Bireylerin ulusal ve uluslararası alanda, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyerek başarılarına dikkat çeker. Derneğimizin amacı, eğitim bilimlerinin tüm boyutlarını ve alt boyutlarını konu edinen bilimsel çalışmalar yürüterek ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği olarak, eğitimde bilimsel açıdan geçerli bilgilerin yayılmasına, yaygınlaşmasına ve geliştirilmesine odaklanan faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Derneğimiz, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek ya da bunların yapılmasını desteklemek, koordine etmek, yönetmek için projelerde yer almayı hedeflemekteyiz.

 

Sizlerin bağışları, derneğimizin hedeflerine ulaşması ve faaliyetlerini sürdürmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sizlerden desteklerinizi esirgememenizi ve derneğimize yapacağınız bağışlarla eğitimde bilimsel bilginin gelişimine katkıda bulunmanızı bekliyoruz.

Hesap: TL Vadesiz Vakıfbank

Hesap Adı: EĞİTİM BİLİMLERİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

IBAN: TR96 0001 5001 5800 7320 3917 89

rau, network, women's network-1966048.jpg

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Üyelikten Çıkma

Üyelikten Çıkarılma

ile ilgili bilgilere tüzüğümüzden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdan formu indirdikten sonra doldurunuz ve ıslak imzalı bir şekilde tarayıp (net fotoğraf da olur) ebgder@gmail.com adresine kendinize ait bir e-posta hesabından gönderebilirsiniz.