13.04.2023 tarihinde geçici yönetim kurulu tarafından Mayıs ayının 3. haftasında ilk genel kurul toplantısının saat 10:00'da dernek adresinde yapılmasına, salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda Mayıs ayının 4. haftasında aynı yer ve zamanda tekrar toplanılmasına karar verilmiştir.
see, listen, to speak-1020175.jpg
Duyuru
13.04.2023